Recensie: J. Körver (red) Corrigerende ervaringen. Leren in Klinische Pastorale Vorming en Pastorale Supervisie (tekstbundel bij het afscheid van Piet Zuidgeest)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)48 - 51
Aantal pagina's4
TijdschriftSupervisie in Opleiding en Beroep
StatusPublished - 1999

Citeer dit