Recensie Jonathan Lopez, De laatste Vermeer. Han van Meegeren, vervalser en verrader.

  OnderzoeksoutputProfessional

  108 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)52-52
  Aantal pagina's1
  TijdschriftHet Parool
  StatusPublished - 29-aug.-2020

  Citeer dit