Recensie: Kurt Nowak & Otto Gerhard Oexle (Hg.), Adolf von Harnack: Theologe, Historiker, Wissenschafstpolitiker, Göttingen, 2001

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)163 - 164
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Theologisch Tijdschrift
Volume57
StatusPublished - 2003

Citeer dit