Recensie: M. Lamberigts - P. Van Deun 1995 (uitgg.), Martyrium in Multidisciplinary Perspective. Memorial Louis Reekmans

A. Hilhorst

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)352 - 353
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal for the Study of Judaism
StatusPublished - 1999

Citeer dit