Recensie: M. McClintock Fulkerson, Changing the Subject: Women's discourses and Feminist Theology,

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)419 - 420
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Theologie
Volume4
StatusPublished - 1995

Citeer dit