recensie Martine Artz, Een keizerlijke vluchtelinge. Het leven van vorstin Marina Petrovna Romanova

  OnderzoeksoutputProfessional

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)90-91
  Aantal pagina's2
  TijdschriftHistorisch Nieuwsblad
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - feb.-2015

  Citeer dit