Recensie: N.A. Schuman, Gelijk om gelijk. Verslag en balans van een discussie over goddelijke vergelding in het Oude Testament,

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)421 - 423
Aantal pagina's3
TijdschriftTheologische Literaturzeitung
Volume5
StatusPublished - 1995

Citeer dit