Recensie: Op eigen houtje: Aanpassingsprocessen onder de peasantpotters van enkele dorpen in het Mazahua-gebied in Midden Mexico - D.A. Papousek

Yme Kuiper, Dick Papousek

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)108-110
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMens en Maatschappij
  Volume54
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1979

  Citeer dit