Recensie van (1) Han van Ruler (red.), De uitgelezen Descartes. Amsterdam: Boom, 1999 en (2) Herman De Dijn (red.), De uitgelezen Spinoza. Amsterdam: Boom 1999.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)309 - 310
Aantal pagina's2
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume4
StatusPublished - 2001

Citeer dit