Recensie van A. Azimi, Open norm als maatwerk? De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)127 - 129
  TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit