Recensie van: A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  208 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2011

  Citeer dit