recensie van: A.J. Donckers, God bij het leger in de kolonie. Een geschiedenis van het pastoraat als geestelijke verzorging in Nederlands Indië, 1807-1950

  OnderzoeksoutputProfessional

  141 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)299 - 301
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
  Volume120
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2005

  Citeer dit