Recensie van: Alexander Nehamas, Only a Promise of Happiness. The Place of Beauty in a World of Art

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)187-191
Aantal pagina's5
TijdschriftNexus
Volume51
StatusPublished - 2009

Citeer dit