Recensie van: Alfred Pijpers, Kanonnen en boter. Beschouwingen over oorlog en integratie in Europa

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)614 - 617
  TijdschriftTransaktie
  Volume26
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit