Recensie van Augustinus, Wat betekent de bijbel? Christelijke scholing in tekstbegrip en presentatie. 'De doctrina christiana', ingeleid, vertaald en toegelicht door J. den Boeft en I. Sluiter

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)154 - 156
Aantal pagina's3
TijdschriftMillennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies
Volume1,2
StatusPublished - 2000

Citeer dit