Recensie van B. Abou-El-Haj, The medieval cult of saints

I. van t Spijker

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)233 - 234
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume2
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit