Recensie van B. van Laerhoven, Srebrenica. Getuigen van een massamoord, Antwerpen/Houten, 1996

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)607 - 608
Aantal pagina's2
TijdschriftInternationale Spectator
StatusPublished - 1996

Citeer dit