Recensie van C. de Borchgraeve, `Diplomaten en diplomatie onder hertog Jan zonder Vrees. Impact op de Vlaamse politieke situatie'

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)253 - 255
Aantal pagina's3
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume4
StatusPublished - 1995

Citeer dit