Recensie van: C. Klep, Kapitein Erik Jellema: FIRST-IN. De ervaringen van de commandant Bravo-compagnie Dutchbat I in Srebrenica (Den Haag 1996)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume3
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit