Recensie van C. van Eck, J. McAllister en R. van der Vall (red.), 'The Question of Style in Philosophy and the Arts', Cambridge 1995

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)251 - 252
Aantal pagina's2
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume3
StatusPublished - 1997

Citeer dit