Recensie van Dante Alighieri, Het Gastmaal. Vertaald, ingeleid en toegelicht foor Frans van Dooren en Kees van Dooren

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)73 - 75
Aantal pagina's3
TijdschriftMillennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies
Volume1
StatusPublished - 2001

Citeer dit