Recensie van Delabastita, D. & Th. Hermans (red.), Vertalen historisch bezien. Tekst, metatekst, theorie, ’s-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 1995

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)171-173
  Aantal pagina's3
  TijdschriftSpektator
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1995

  Citeer dit