Recensie van: Eline Van Onacker, Village Elites and Social Structures in the Late Medieval Campine Region (Turnhout 2017)

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)711-713
  Aantal pagina's3
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume131
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit