Recensie van: Floribert Baudet, Het heeft onze aandacht. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-1989 (Gouda 2001)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftInternationale Spectator
  Volume3
  StatusPublished - 2002

  Citeer dit