Recensie van: G.B. Leppink, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636) (Hilversum, 1996)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2French
  Pagina's (van-tot)654 - 655
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRevue d'Histoire Ecclésiastique
  Volume92
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit