Recensie van: J. Neeven en H. Ramkema (eds.), Bulgarije in beweging. De metamorfose van een Balkanstaat (Amsterdam 1995)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume4
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit