Recensie van: Jenny Bourne Wahl, The Bondsman's Burden: An Economic Analysis of the Common Law of Southern Slavery (Cambridge, 1998)

A.H. Huussen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)176 - 178
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
StatusPublished - 2002

Citeer dit