Recensie van: Jules Hermans, Uitgerekend Europa. Geschiedenis van de Europese integratie, Amsterdam, 1996

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)319 - 323
  TijdschriftTransaktie
  Volume26
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit