Recensie van L. Hanssen, Huizinga en de troost der geschiedenis. Verbeelding en rede, Amsterdam, 1996

W.E. Krul

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's1
  TijdschriftVrij Nederland
  StatusPublished - 29-mrt.-1997

  Citeer dit