Recensie van: Manon van der Heijden, Geldschieters van de stad: Financiële relaties tussen stad, burgers en overheden 1550-1650 (Amsterdam 2006)

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  161 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)158 - 159
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 15-jun-2007

  Citeer dit