Recensie van Mariken Goris, Boethius in het Nederlands: Studie naar en tekstuitgave van de Gentse Boethius [1485], boek II, Hilversum: Verloren, 2000

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12 - 14
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal & Letterkunde
StatusPublished - 2002

Citeer dit