Recensie van: Nigel Spivey, The Ancient Olympics

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)819 - 820
  Aantal pagina's2
  TijdschriftThe International History Review
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit