Recensie van: P.G.C. van Schie (ed.), De Europese Unie: een perpetuum, mobile? Een halve eeuw op weg: bespiegelingen rond de Europese integratie

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)624 - 625
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTransaktie
  Volume26
  StatusPublished - 1997

  Citeer dit