Recensie van: Richard North, Heathen Gods in Old English Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 1997)

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)187 - 193
  Aantal pagina's7
  TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1998

  Citeer dit