Recensie van Sierk Ybema, "De koers van de krant; Vertogen over identiteit bij Trouw en de Volkskrant"

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftMedia Facts
Volume3
StatusPublished - 2003

Citeer dit