Recensie van: T. Verheyen, Constitutional pillars for new democracies. The cases of Bulgaria and Romania (Leiden 1995)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume4
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit