Recensie van Wibren van der Burg, Het ideaal van een neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)801 - 803
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Filosofie
Volume71
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2009

Citeer dit