Recensie van Wim de Muijncks "Dependencies, connections, and other relations: A theory of mental causation"

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

de Muijncks, Dependencies, connections and other relations: A Theory of mental causation
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)309 - 311
TijdschriftAlgemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte
Volume97
StatusPublished - 2005

Citeer dit