Recente internationale ontwikkelingen in de aanpak van belastingontwijking door multinationals

OnderzoeksoutputProfessional

1446 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)23-35
Aantal pagina's13
TijdschriftOnderneming en Financiering
Volume2015
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit