Recente ontwikkelingen en rechtspraak penitentiaire kamer Gerechtshof Arnhem

OnderzoeksoutputAcademic

327 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)29 - 39
Aantal pagina's11
TijdschriftOntmoetingen : Voordrachtenreeks van het Lutje Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap
Volume9
StatusPublished - 2003

Keywords

  • Criminal law
  • Strafrecht
  • 86.41

Citeer dit