Receptor-selective determinants in catfish gonadotropin seat-belt loops

H.F. Vischer, R.B. Marques, J.C.M. Granneman, M.H.K. Linskens, R.W. Schulz, J. Bogerd

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
259 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)55 - 63
Aantal pagina's9
TijdschriftMolecular and Cellular Endocrinology
Volume224
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit