Recht op toegankelijke zorg: ook voor vreemdelingen

Aart Hendriks, Brigit Toebes

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Afgelopen jaar hebben bijna 60 000 mensen in Nederland asiel aangevraagd in Nederland. Van deze groep heeft inmiddels 70% een verblijfsstatus (‘statushouder’). Volgens een recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) staat de medische zorg aan asielzoekers onder druk.1 Dat terwijl de gezondheid van asielzoekers en andere vreemdelingen gemiddeld toch al aanzienlijk minder goed is dan die van Nederlanders.2 De zorg aan statushouders en aan personen van wie de asielaanvraag is afgewezen kent eigen problemen. Vallen hier lessen te trekken uit grond- en mensenrechten?
Originele taal-2English
Artikelnummer949
Pagina's (van-tot)1347-1352
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume2016
Nummer van het tijdschrift19
StatusPublished - 10-mei-2016

Citeer dit