Rechtbank Arnhem 27 oktober 2009, AWB 07/1013, LJN BK2969 (Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
TijdschriftMilieu en Recht
Volume7
Nummer van het tijdschrift69
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Rechtszaken

Gerechtelijke instantieRaad van State
Datum uitspraak30/06/2010
ECLI IDECLI:NL:RVS:2010:BM9649
Case number200909427/1/H3

Citeer dit