Rechtsgeleerdheid als rechtswetenschap

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)503 - 507
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume2008
Nummer van het tijdschrift440
StatusPublished - 2008

Citeer dit