Rechtsgeschiedenis

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAAK20137328
Pagina's (van-tot)7328-7329
Aantal pagina's2
TijdschriftArs Aequi, KwartaalSignaal
Volume2013
Nummer van het tijdschrift128
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit