Rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht: de internationale rechten en plichten van staten bij schending van het agressieverbod: Advies 41

L. J. van den Herik, C.M. Brölmann, R. van Alebeek, G.R. den Dekker, B. van Ginkel, André de Hoogh, J.G. Lammers, A.E. Rosenboom, C. Ryngaert

OnderzoeksoutputProfessional

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

In augustus 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken advies gevraagd over de rechtsgevolgen van een ernstige schending van een regel van dwingend recht (ius cogens). De aanleiding hiervoor was de invasie door de Russische Federatie in Oekraïne, in de adviesaanvraag gekwalificeerd als ‘een ernstige schending van het verbod op het gebruik van geweld, de territoriale integriteit en politieke onafhankelijkheid van Oekraïne.’

Dit advies betreft de internationale rechten en plichten van (derde) staten bij ernstige schending van dwingende regels van internationaal recht en meer specifiek het agressieverbod.
Vertaalde titel van de bijdrageLegal consequences of a serious breach of a peremptory norm: the international rights and duties of states in relation to a breach of the prohibition of aggression: Advisory Report 41
Originele taal-2Dutch
UitgeverijCAVV, Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken
Aantal pagina's29
StatusPublished - 17-nov.-2022

Citeer dit