Rechtskeuze in consumentenovereenkomsten: artikel 6 lid 2 Rome I-Verordening en de Nederlandse rechter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Zoekresultaten