Rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)878-887
Aantal pagina's10
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2018
Nummer van het tijdschrift7216
StatusPublished - 2018

Citeer dit