Rechtspreken: samen of alleen? Een bespreking van het rapport over meervoudige of enkelvoudige rechtspraak

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Rapport meervoudige of enkelvoudige rechtspraak, L. De Groot-van Leeuwen, R. Baas
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)184 - 190
  TijdschriftArs Aequi
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit