Rechtsvergelijkende boekbespreking van ' Ziele und Instrumenten desVergaderechts door dr jur. Martin Beyeler: Die Vergadeprinzipien und Ihere Konkretisierungin der Rechtsprechung der Eidgenossischen Rekurskommission

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)346-349
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Bouwrecht
Volume2010
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit